Lean gennem mennesker

Lean gennem mennesker

nej tak ikke tid

Gennem rigtig mange år har jeg arbejdet med at skabe de mest optimale arbejdsprocesser. Med udgangspunkt i de involverede medarbejdere og ledere, har vi i fællesskab skabt mange målbare og dokumenterbare forbedringer. Vigtigst af alt er at de involverede parter selv skaber forbedringerne, og dermed ejerskabet af disse.

I virksomheder som Wind World, Kemira, Aarhus Olie m fl. har vi skabt så massive forbedringer at de ligefrem er blevet nævnt i meddelser til fondsbørsen.

Forandringerne er ALTID gennemført med det ambitionsniveau at vi vil være de bedste til det vi laver, og vi har ikke altid foretrukket de lette løsninger. Vi arbejder på at fremtidssikre vores forandringer. Du skal være velkommen til at kontakte mine referencer.