IQ-Test

IQ-Test

Figuren viser de forskellige intelligenser vi måler på. EN IQ test er et rigtigt godt værktøj i forbindelse med personprofilanalyser. Er to profiler ens, kan det jo være rart at vide om een af kandidaterne f.eks. er talblind, - eller ikke har forståelse for logiske processer.

iq