Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

mennesker

Gennem mange års virke i store, såvel som små organisationer, har lært mig, at konflikter er et godt tegn på, at der forsat er liv i en organisation. Det betyder, at der er et gab mellem nogle menneskers opfattelse af hvad der er ret og hvad der er forkert. Man taler om at der hersker multivers. Disse kæmper mod hinanden. Vi skal have skabt univers i stedet. Mange organisationer ser det som et problem, at der er konflikter, - jeg siger, alternativet er meget værre. Jeg vil hellere lære organisationen at gøre konflikter frugtbare. Det er faktisk ikke svært. Jeg har nogle spændende værktøjer til håndtering af konflikter, og mange organisationer kan få et nyt syn på håndteringen af disse.